Track

Aaron Bresland

Aaron Bresland

Aaron Bresland

Brenton Mizen

Brenton Mizen

Chris Dale

Chris Dale

 

Chris Dale

Chris Dale

Adriaan Pelser

 

Seaton Puzey

Chris Dale

Male

6.83

6.72 (+2.7)

10.36

10.25 (+2.1)

21.01

48.09

1:53.28

3:48.65

8.12.47

 

14.33.76

31.00.58

14.13

 

56.39

9:04.64

 

40.93

3:20.43

Event

60m

100m

200m

400m

800m

1500m

3000m

5000m

10000m

110/100mh

400mh

3000m / 2000m Steeple

4x100m

4x400m

Female

8.03

7.85 (+2.8)

12.06

24.75

56.38

2:11.91

4:42.50

9:55.47

 

18:03.73

 

-

14.40 (-0.7) (76cm)

-

 

6:57.27

 

52.37

3:58.62

Lisa Wolski

Alex Fraser

Lily Pree

Lily Pree

Alex Fraser

Erica Langenberg

Abigail Graham

Abigail Graham

Abigail Graham

-

Lily Pree

-

 

Abigail Graham

Field

Dylan James

Dylan James

Sean Szalek

Armand Van Schalkwyk

Armand Van Schalkwyk

Luke Cann

Armand Van Schalkwyk

Male

6.99m (-1.0)

7.48m (2.1)

15.25m (1.4)

2.15m

11.22m

45.27m

76.27m

32.25m

Event

Long Jump

Triple Jump

High Jump

Shotput (5kg)

Discus (1.5kg)

Javelin

Hammer (5kg)

Female

5.64m

11.58m

1.74m

-

35.65m

46.33m

Larissa Perry

Larissa Perry

Annie Stapleton

-

Sarah Edmiston

Lara Ilievski